Πλήρης υποστήριξη εργατικών και μισθοδοτικών θεμάτων (προσλήψεις , αποχωρήσεις , υπολογισμός μισθοδοσίας , κοστολογικά reports, επιχορηγήσεις)

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη

• Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
• Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλ.
• Υπολογισμοί και υποβολή ΑΠΔ εισφορών προσωπικού.
• Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.
• Αποστολή online όλων των καταστάσεων.
• Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία.
• Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
• Δυνατότητα ανάληψης outsource ΗR.
• Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
• Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας από άμεσο συνεργάτη του Γραφείου μας.