Υποστήριξη σε θέματα τακτικών και έκτακτων φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις σε θέματα πάσης φύσεως ελέγχων από φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.
Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Συντονισμός και επικοινωνία με φορολογικές αρχές για έλεγχο επιστροφής φπα , φόρου εισοδήματος και λοιπών επιστρεφόμενων φόρων
• Συντονισμός και επικοινωνία με φορολογικές αρχές για τακτικούς ή έκτακτους φορολογικούς ελέγχους όλων των αντικειμένων επιχειρήσεων από ΔΟΥ, ΥΕΔΔΕ , ΚΕΜΕΠ κλπ
• Συντονισμός θεμάτων ελέγχων και επικοινωνία με κλιμάκια ελέγχου ασφαλιστικών και εργατικών υπηρεσιών (έλεγχοι ΣΕΠΕ, ΙΚΑ κλπ).