Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά – διπλογραφικά) στις εγκατάστασεις μας

Σε όποια κατηγορία τήρησης λογιστικών αρχείων ανήκει η επιχείρηση σας και ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να σας υποστηρίξουμε και να πετύχουμε την μεγαλύτερη ωφέλεια για εσάς τελειοποιώντας την οργάνωση των λογιστικών σας αρχείων, δίνοντας σας κάθε στιγμή συνοπτικά την οικονομική εικόνα της επιχείρησης σας, προκειμένου να αφιερώσετε τον χρόνο σας εκεί που απαιτεί η επιχείρηση να εστιάσετε την προσοχή σας. Το γραφείο μας συνεργάζεται με την EpsilonNet , ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο λογισμικού για λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις , η οποία εγγυάται την άμεση εναρμόνιση με τις φορολογικές εξελίξεις και νομοθεσία.

Κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας τα παραστατικά της επιχείρησης σας , να ενημερώνουμε τα λογιστικά αρχεία σας στις εγκαταστάσεις μας , και να σας τα επιστρέφουμε καταλλήλως αρχειοθετημένα χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνετε χρόνο στην οργάνωση του αρχείου σας. Σε τακτά διαστήματα σας αποστέλλουμε reports για τον οικονομικό και φορολογικό προγραμματισμό σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών αρχείων (χειρόγραφη τήρηση κατ’ εξαίρεση αν το επιβάλλουν οι ανάγκες της επιχείρησής σας).Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας στα προγράμματα της Epsilon Net με την οποία συνεργαζόμαστε είτε προσκομίζοντας μας εσείς τα παραστατικά σας, είτε κατόπιν συνεννόησης τα παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας και σας τα επιστρέφουμε ενημερωμένα και καταλλήλως αρχειοθετημένα χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνετε χρόνο στην οργάνωση του αρχείου σας.
 • Όλες οι καταχωρήσεις τιμολογίων στο λογιστικό μας πρόγραμμα επανελέγχονται για την απόλυτη ακρίβεια των λογιστικών αρχείων, και των παραγόμενων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Δικαιωμάτων, Μερισμάτων κλπ) μέσω taxis και άμεση ενημέρωση σας για την εμπρόθεσμη πληρωμή.
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνό ή μηνιαίως , μέσω taxis και άμεση ενημέρωση σας για την εμπρόθεσμη πληρωμή.
 • Υποστήριξη σε θέματα φορολογικών ελέγχων πάσης φύσεως (επιστροφές ΦΠΑ-Φόρου εισοδήματος, τακτικούς ελέγχους κλπ)
 • Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 • Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις επιχειρήσεων σύμφωνα με το προβλεπόμενο επιχειρηματικό πλάνο και τις ευνοϊκότερες συνθήκες.
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, πάσης φύσεως reports, σε τακτικά διαστήματα για τον έγκαιρο προγραμματισμό σας.
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.
 • Υποστήριξη σε θέματα Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων ή Εταίρων καθώς και συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Α.Ε.
 • Υποστήριξη σε θέματα δημοσίευσης σε αρμόδιες αρχές (ΓΕΜΗ κλπ) οικονομικών καταστάσεων και λοιπών εταιρικών πράξεων που υπόκεινται σε δημοσίευση στο ΓΕΜΗ
Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά – διπλογραφικά) στις εγκαταστάσεις τωn πελατών μας

Για επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να έχουν λογιστική μηχανογράφηση στον χώρο τους, μπορούμε να επισκεπτόμαστε κατά τακτικά διαστήματα τα γραφεία σας και να ενημερώνουμε στο χώρο σας τα λογιστικά σας αρχεία, είτε εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να γίνεται διασύνδεση με το δικό μας πληροφοριακό σύστημα για αυτοματοποίηση της μεταφοράς δεδομένων και της realtime υποστήριξης σας. Επιπλέον εφόσον ο όγκος λογιστικών εργασιών της επιχείρησης σας απαιτεί την σχεδόν καθημερινή παρουσία μας στο χώρο σας , μπορούμε κατόπιν συνεννόησης να σας παρέχουμε συνεργάτη του γραφείου μας στο χώρο σας σε συμφωνημένους χρόνους προκειμένου να μην χρειάζεται να επιφορτιστείτε με το κόστος πρόσληψης εργαζόμενου στην επιχείρηση σας.