Σύσταση πάσης φύσεως επιχειρήσεων (ατομικές επιχειρήσεις , Ο.Ε. , Ε.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ , Α.Ε. , ΝΕΠΑ , ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ)

Σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες κάθε επιχειρηματικού πλάνου και τις ειδικότερες απαιτήσεις, σας κατευθύνουμε για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής για τη σύσταση της επένδυσης σας. Γνώμονας των προτάσεων μας είναι να επιτύχουμε τον καλύτερο συνδυασμό μειωμένου διαχειριστικού κόστους για εσάς επιλέγοντας την καταλληλότερη νομική μορφή επιχείρησης για τις ανάγκες σας.