Ποίοι είμαστε

Λογιστικό Γραφείο Νέα Σμύρνη

Το γραφείο μας συστάθηκε το 2006 στη Νέα Σμύρνη Αττικής και έως σήμερα εξελίσσεται, αναπτύσσεται και προσαρμόζεται στις απαιτητικές και ραγδαίες εξελίξεις του κλάδου των υπηρεσιών λογιστικής , φοροτεχνικής και οικονομικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών. Η επιστημονική κατάρτιση, η μακροχρόνια εμπειρία στην εποπτεία, διεύθυνση και οργάνωση λογιστηρίων μεγάλων οικονομικών σχηματισμών, αποτελεί εχέγγυο και οδηγό μας προκειμένου να κατευθύνουμε , να οργανώσουμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ακόμη και στην μικρότερη οικονομική οντότητα κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και οικονομίες κλίμακας για τους πελάτες και συνεργάτες μας. Οι τομείς δραστηριοποίησης μας , είναι η παροχή λογιστικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τόσο προς ιδιώτες όσο και για κάθε μορφής επιχείρηση ανεξαρτήτου νομικής μορφής, κλάδου και μεγέθους.

Σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, προσαρμόζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προκειμένου να δημιουργούμε πολλαπλασιαστικά οφέλη προς τις επιχειρήσεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις και επιλογές προς τους επιχειρηματίες και τις διοικήσεις των εταιρειών.

Το Όραμα μας

‘’Η πρόοδος των πελατών μας , οδηγός μας για την δική μας εξέλιξη’’
Όραμα μας είναι η ουσιαστική συμβολή μας στην εξέλιξη και ανάπτυξη των πελατών μας, το οποίο αποτελεί οδηγό για μακροχρόνιες win – win συνεργασίες.